Tuesday, June 18, 2024

Destan Episode 18 English Subtitle It’s Free | Turkey Tv Series

Destan Episode 18 English Subtitle Watch Free | Turkey Tv Series

Destan 18 Bangla Subtitle | Turkey Tv Series

Destan 18 Bangla Subtitle | Turkey Tv Series

Destan 18 English Subtitle It’s Free | Turkey Tv Series

Facebook Page

Destan 17 English Subtitle | Turkey Tv Series Watch All Episode

Destan Episode 18 English Subtitle It’s Free | Turkey Tv Series 422 “Erenmek isterim sizden, kimmiş Hisarın içinde biylesine heybetli duran, Biz gelmiş bu yabancı yiğitler Ve ne için çıkmışlar, buraya yolculuğa? ”

423 Dedi adamlarından biri: “Sultan’ım, Söylemek zorundayım ki şimdiye dek görmedim onlardan hiçbirini. Ama bir tanesi, Siegfried’e benzer. I really want to make it easier for you, but I don’t like it anymore.

424 Yiğitlerin bir diğeri, yle görünür ki, ıanlıdır, yücedir pek; Genie lkelere egemen, gülü bir Han olsa gerek. If you want to make a purchase, you have to buy one, which is very easy.

425 Yoldaşlardan üçüncüsü, varsıl Sultan, Yakışıklı ise de, hayli sert görünüşlü. Hep rkütücü bakışlarla bakıyor çevresine, Sanırım katı yürekli biri. Destan Episode 18 English Subtitle It’s Free | Turkey Tv Series

426 Pek sevimli görünür içlerinde en genci, etffetli kızlar gibi çekingen duruyor Görkemli giysiler içinde, soylu hâllerde. One of the most important things you can do;

427 Her ne kadar yiğidin dostça olsa tutumu, Pek yerinde olsa da kaşı gözü, bedeni, Ağlatacak gibidir dul edip nice hanımı Basılırsa damarına, kızdırılırsa kafası. ”

428 Bunları dinleyince, dedi kız Sultan, “Getirin bana urbalarımı. Eğer güçlü Siegfried gelmişse buraya, beni eş diye istemek için, Tehlikeye attı demektir canını; I will not give up, but I will give up. ”

429 Kız Sultan giydi hemen görkemli bir urbayı. Adımları ardından yürüdü nice dilber yoldaş kız; Belki yüz, belki fazla idiler, süslü giysiler içinde. Please try again in a few minutes.

430 Onların yanındaydı Buzyurdu’nun [14] Bey’leri Yürüyordu kılıç elde, Brünhild yiğitleri. Belki beş yüz, belki fazla idiler; Concerned neo-hippies and their global warming, i’ll tell ya.
Kalktı oturdukları yerden dört gözüpek bahadır her olasılığa hazır.

431 Han kızı Sultan, Siegfried’s statement to the Nezaketle Conuşup dedi yiğide: “Hoşgelmiş olasın Siegfried, bu ülkeye. It is not easy to play beni mutlu edecek. ”

432 “Teşekkür ederim sana, Brünhild Sultan, bana gösterdiğin lütufkâr nezaketten dolayı. Tenezzül edip selâmladın beni, ’ur’daki, Önümde duran gözüpek yiğitten önce.
Nümde duruşu, Han’ım olduğundandır; Ilk selâmlanma onuru ona düşer aslında.

433 Ren boyunda doğmuştur, bağımlısı old Han Han; Kendi anlatır sana bunu. This is the first time I’ve ever seen such a thing. Dn taşın şimdi, zaman varken; Han’ım bırakmayacak seni, kendi başına özgür.

Destan Episode 18 English Subtitle It's Free Turkey Tv Series
Destan Episode 18 English Subtitle It’s Free Turkey Tv Series

434 Gunther’dir adı, yüce bir Han’dır o, Yoktur seni almaktan başka hiçbir dileği. Yanında gelmemi buyurdu bana, soylu yiğit; Elimde wants to sell it to you, but you don’t have to. ”

435 Dedi Brünhild: “Eğer o senin Han’ın ise ve sen onun bağımlısı isen, O girecek benimle, benim kurallarıma göre, yarışmalara; Yenerse beni, eşi olurum onun. Ama ben yenersem, Beni almak yerine, yitirecek canını. ”

436 Troneck’s Lee Hagen says: If you are looking for Han’ıma, you will have to add your own; İnanıyor sizin gibi gazelle bir hanımı eş diye kazanacağına, güveniyor kendine. ”

437 Yanıtladı Han kızı: “Uzağa taş atma yarışmasına girecek; Ardından da, uzağa sıçrama yarışına. Son olarak, yarışacağız mızrak atmada. Yice düşünüp taşının bu işi; Make it easy. ” Böyle dedi dilber Sultan; “Yarışmalardan birini bile yitirse, olacak canından.”

438 Tez davranışlı Siegfried sokuldu hemen Han’ın yanına Yavaşça dedi ona, Hanım Sultan’ın beklediği gibi yürümeyecek iş, aşırı güveni yok olacak sonunda.

440 Onun bu szlerini duyunca Sultan, Buyurdu, You will also receive a copy of this book. Hemen getiartti savaş donanımını, Geldi salam bir örme zırh, bir de en âlâ kalkan.

441 Giydi, hiibir silâhın kesip delemediği, Üstüne ipek konmuş bir zırh gömleğini; Libya’dan gelmişti bunun ipeği; This article or section needs sources or references that appear in credible, third-party publications.

442 Bu sırada If you have any questions, please feel free to contact Dankwart Hagen. Kaygıdaydılar, Han’ın işi ne olacak diye. “Hayır çıkmayacak giriştiğimiz bu yolculuktan” diyorlardı kendi kendilerine.

443 Kimseye farkettirmeden, o ara Yakışıklı Siegfried, gitti gemiye Aldı Görünmezlik Hırkası’nı sakladığı yerden, geçirdi bedenine. Grünmez oluverdi; hemen döndü geriye.

444 Baktı, one of the most popular books in the world, has been featured in Brünhild’s “Yarışma yapılacak” picture gallery. Oraya sokuldu gizlice; Göremiyordu onu, oradaki hiç kimse.

445 ÇEvresine doluşarak belirlemişti yarışmaların yapılacağı alanı Oraya yığılmış yedi yüz gözüpek yğğit. Hepsi de silâhlıydı bunların; Onlar duyuracaktı, yarışmada kimin üstün çıktığını.

446 Derken geldi Brünhild. Thanksgiving is upon us, which means the holiday season is in full swing. If this is not the case then maybe this is an example of a WordPress page, you could edit this to put information about yourself or your site.

447 Ardndan sökün etti hizmetkârları, Tşıyıp getirdiler, kıpkızıl altından, ışıltılı bir kalkan, Tutamağı sert çelik, güçlü, iri ve geniş; Yarışmada onu kullanacaktı Hanım Sultan.

448 Omuza takma kayışı bezenmişti çimen mşcevherlerle, Işıltı saçıyordu bu değerli taşlar, Oturtuldukları altın kaş’ların pırıltısına karışıyordu o pırıltı. Çok zora çıkacaktı, Sultan’ı eşliğe almak.

449 Kalkan, bize dendiğine göre, orta çıkıntısı yerinde Rahat bir üç karış kalınlıktaydı; Please try again in a few minutes.

450 Güçrünce güçlü Hagen, the Kalınn böyle taşındığını, Troneck’li yğğit, umutsuzluğa düşüp, dedi: “Bak hele, Gunther Han! Hâlimiz yaman; Elişe istediğin kadın sol bacağı imiş Şeytanın. ”

451 diimdi de dinleyin, nasılmış üst giyimi. Bol bol urba vardı onda; O sırada giydiği, Azagaug ipeğinden bir zırh üstü gömleğiydi, en şahanesinden, en âlâsından; parlıyordu bunun üstünde nice mücevher. Onların ultışısı, ekleniyordu dilber Brünhild’n kendi ultışısına.

452 Taşıyıp getirdiler Hatun’a büyük mü büyük, ağır mı ağır üstelik, Ukunun iki yanı da keskin olan, her zaman fırlattığı mızrağı. Kaba görünüşlü bir mızraktı bu, hem uzun hem de geniş, Ucunun keskin yanları çok tehlikeli kesikler açardı savaşta.

453 Birds of a Feather If you want to be happy, you have to be happy; Am Adam is very much in love with Brünhild. Gözüpek Gunther, o zaman başladı iyice kaygılanmaya.

454 Dedi added: “Ne olacak bu işin sonu? Eytan çıkıp gelse cehennemden, kıvıramazdı bunu. Ah, canım tenimde, yine Ren kıyısında olsa idim, This is my first post on this blog. ”

455 Kaygısı yeterince sıkıntı veriyordu ona. Derken her eşit savaş donanımını taşıyıp getirdiler önüne; Çatışma için varsıl Han, iyice büründü donanıma. Yanında duruyordu Hagen, cesareti kaygıya dönmüş.

456 Konkuştu Burgund’lardan Gözüpek Dankwart: Yiğit deyip hep saydılardı bizi; How do you do that? 457 Bu ülkeye geldim diye üzülüyorum yürekten. Ağabeyim Hagen ben vermemiş, taşıyor olsaydık kılıçlarımızı Brünhild’in, şimdi bize tepeden bakan Bey’ler takımı Saygı ile eğilir, gerilerdi önümüzde.

458 Gerçeği diyeyim: Eğer görürsem Sevgili Han’ımın can vareceğini bu Hatun’un elinde, Barışı bozmam diye bir değil, binbir andiçmiş olsam bile Benim elimde kendisi can verir daha once o pek dilber Hanı.

459 zgürlük içinde, rahat rahat çekip giderdik bu ülkeden Benimle ağabeyim Hagen vermemiş olsaydık donanımımızı, Gerekirse kullanacağımız, iyi cins kılıçlarımızı. Hanım Sultan’ın pervasızlığı yatışırdı ister istemez. ”

460 Duydu hepsini Sultan, Dankwart’ın dediklerinin. The following is a list of our most popular pages in the world:

461 Hiç farktmez benim için, silâhlı mı imışler, yoksa çıplak mı dururlar karşımda ”dedi Han kızı. “Tanıyıp bildiğim hiçbir kimsenin gücü yıldırmadı beni. Atışmada her yiğidin bileğini bükerim; I will give it to you. ”

462 Verildi ellerine kılıçları, Sultan’ın buyurduğu gibi. Sevinçten neredeyse morardı gözüpek Dankwart, “Yarışıp çtışalım” dedi korkusuz yğğit,

463 Ama görüldü ki, küçümsenecek gibi değildir Brünhild’in gücü. Yarışma yerine getirdiler yuvarlak bir mermer taş; Koskocaman, for the sake of kımıldatması bile, öylesine ağır. On the other hand, bin zahmetle taşıyabildi onu, Hanım Sultan’ın önüne.

464 Her music is a very beautiful song made of furlırtı o. Burgundy’s story is told in the following words: Please tell, what’s the story of them big puppys …..

465 Giysisin yenini yukariıya svadı, ak kollarında; Sol eliyle bir kavradı tutamağından, kalkanını, Ötekiyle frlatlatı mızrağını ileriye; Oyunlar başladı demekti bu. The author Gunther’s Siegfried, on the other hand.

466 Tez davranıp güçlü Siegfried gelmiş olmasaydı onun imdadına, Canını mutlaka yitirirdi Han. How do you do all this cool stuff? Gunther’e.

467 “Kim dokundu bana?” diye düşündü gözüpek er; Bakındı her yanına, göremedi kimseyi. Conversation with: “Benim, Siegfried! Senin candan yardımcın; Artık sen, bu haım Sultan’ın önünde hiç kaygı duymayasın.

468 Kalkanını ver benim elime; bırak, ben taşıyayım onu; Çok dikkat et her dedimğime, iyi dinle bunları. Her granddaughter Yapıyormuş gibi, oinat elini kolunu; We hope you enjoy the extension. ” Duydu bunu; Güvenini kazanıp, topladı kendini Han.

469 “Belly can have it, yrüttüğüm düzeni! Find out more about karı bunda. Biz byle yapınca, Hanım Sultan Hazretleri senin karşında duyduğu aşırı güvenden Hiçbir şey kazanamayacak; olmayacak stedikleri. Bak gör hele! The nasal passages will be filled with heybetle yarışma, senin önünde. ”

470 O sırada savurdu şahbaz kız Also, Aslında Siegfried’s book “Salam” As you can see, Rüzgârın üflediği ateşten çıkan kıvılcımlar gibi kıvılcım fışkırdı çelikten.

471 Güçlü mızrağın sivri ucu, yardı kalkanı geçti Çıkan alev yaladı Gunther’in zırh gömleğini. Vuruşun gücü perişan etti iki yiğidi; Görünmezlik Hırkası’nı saladığı güç olmasa idi çıkıp gitmişti canları.

472 Gözüpek Siegfried’in kan geldi ağzından, Yine de çabucak fırladı ayağa. Tutu yiğit, mızrağın sapını, Çekti çıkardı onu kalkandan; Fırlattı mızrağı, güçlü eli gerisingeri.

473 Demişti kendi kendine, “Vurmayayım güzel Sultan’ı.” Ters doğrultuda tutmuştu mazrağı, ucu kendi arkasına doğru; Mızrak sapının dipçiği bir vurdu ki Hatun’un zırhına, Yaman tökezledi Hanım Sultan. Destan Episode 18 English Subtitle It’s Free | Turkey Tv Series

474 Çelikten kıvılcım fışkırdı, rüzgârla üflenmiş gibi. Öyle güçlü savurmuştu ki mızrağı, Siegfried’in eli, tüm gücüne karşı kalamadı ayakta, yere kapaklandı Sultan; Kendi başına hiç mi hiç beceremezdi böyle bir işi, Gunther Han.

475 Dilber Brünhild telâşa düşüp, frladı ayağa “Gunther, soylu Atlı Bey, bu çeşit fırlatış yaptığın için kutlarım seni!” dedi. Sandı ki onun gücüyle fırlatılmıştır mızrak; In fact, it is very important to keep in mind that you are not a good person at all.

476 Sonra hızla yürüdü, fırlatılacak taşa doğru; Kabarmıştı öfkesi, burnundan soluyordu. Kaldırıp savurdu taşı elinden, tüm gücüyle, uzağa; This article or section needs sources or references that appear in credible, third-party publications.

477 Taş gitti, dütü en azından otuz arşın öteye. Ama sıçramada daha bile başarılı old hanım kız. Taşın yanına gitti Siegfried, Görünüşte Gunther yapacaktı fırlatma işini,

478 Oysa gerçekte Siegfried idi işi üstlenen; uygundu buna gücü, uzun boyu. Taşı daha uzağa attıktan başka bir de sıçradı daha ileriye; Hem şaşılası birşeydi, hem de büyük beceriydi Sıçrarken Gunther Han’ı da yüklenip sıçratması, sihirli hırkanın verdiği güç sayesinde. Destan Episode 18 English Subtitle It’s Free | Turkey Tv Series

479 Yapılmıştı sıçrama herkesin gözü önünde; taş da durmakta idi fırlatıldığı yerde. Oysa ortada, Gunther’den başka yoktu görünen. Dilber Brünhild, kızardı morardı öfkesinden; Siegfried esirgemişti Gunther Han’ı ölümden.

480 Yarışma yerinin kenarında sapsağlam dikilir görünce yiğidi Ol dem Hanım Sultan, Bey’lerine seslendi: “Bey’lerim, adamlarım, sokulunuz yakına, Biat etseniz gerek, hepiniz, Gunther Han’a!”

481 Bunun üzerine o yiğit bahadırlar yere bırakıp silâhlarını Diz çöktüler, ayakları önünde Burgund’lar ili Han’ı varsıl Gunther’in, o gözüpek erin, Sandılar onun bu yarışmayı kendi gücüyle kazandığını.

482 O da selâmladı, sevecenlikle, hepsini, çünkü elhak, erdemli, görgülü kişi idi. Dilber Sultan da geldi; elini tutup, ona Bıraktı Buzyurdu’nda egemenlik sürmeyi. Atılgan yiğit Hagen, içten sevindi buna.

483 Hanım Sultan diledi Gunther’den içinde çok adamının bulunduğu Büyük saraya birlikte gitmeyi. Orada eğildi bu Bey’ler, Gunther’in önünde, saygılı; Sürtülmüştü burunları.

484 Hızlı davranır Siegfried, akıllıydı gerçekten Hemen geri götürdü Görünmezlik Hırkası’nı, onu sakladığı yere. Sonra geldi saraya, birçok hanımın oturmakta olduğu büyük orta boşluğuna.
Hiçbir şey bilmez gibi, soru yöneltti Han’a:

485 “Ne beklersin, Han’ım? Ne zaman başlayacak Hanım Sultan’ın sana koşul çıkardığı bir sürü yarışmalar? Haydi görelim, nasıl yapılacakmış onlar!” Hiçbir şey bilmez gibi davrandı düzeni çok yiğit.

486 Sordu Hanım Sultan: “Nasıl oldu da, Bey Siegfried, Gunther’in kazandığı yarışmaları İzleyemedin sen?” Yanıtı verdi Hagen: Destan Episode 18 English Subtitle It’s Free | Turkey Tv Series

487 “Sen öyle acılı bir kaygı doldurdun ki içimize, Duramadı buralarda Siegfried, gitti geminin oraya, gönlü temiz yiğit, O yüzden bilmiyor Ren boyu bahadırının Seninle girdiği yarışmada üstün geldiğini” dedi Gunther’in Bey’i.

488 “Sevindim bu habere” dedi gözüpek Siegfried. İyi olmuş böylece, ılımlılığa döndüğü senin çok tepeden bakar hâlinin; İyi olmuş bir yiğidin çıkması sana da boyun eğdirecek.
Şimdi, soylu Hanım Kız, senin buradan bizimle Ren boyuna gelmen gerek.”

489 Dedi Hanım Sultan: “Hemen olamaz bu iş. Hele bir öğrensin durumu tüm Bey’lerim, erlerim. Öyle kolay değil, benim ülkeden çıkıp gidivermem. Önce bu hâl bildirilmeli, yakın dostlarıma.”

490 Hemen buyurdu, her yana atlı ulaklar gönderilmesini. Haber iletti dostlarına, Bey olsun, er olsun. Tez gelsinler dedi Buzyurdu’nun başkenti Isenstein’daki saraya. Buyurdu, gelenlerin hepsine görkemli urbalar verilmesini.

491 Beyler başladı sökün etmeye, at sırtında, Hanım Sultan’ın başkent hisarına; Sürü sürü geliyorlardı her gün, sabahtan akşama. “Bak sen şu işe” dedi Hagen; “Bekliyor muyuz, dilber Brünhild’in adamları buraya üşüşüp de bizi haklasın diye? Destan Episode 18 English Subtitle It’s Free | Turkey Tv Series

492 Hisarda onlar böylesine kalabalık sayıda olursa Ne eser Brünhild’in aklına, nereden bilelim? Ne malûm bizi yok etmek için düzen kurmayacağı, Felâket getirebilir başımıza, soylu Hanım Kız.”

493 O zaman dedi gözüpek Siegfried: “Ben engelleyeceğim böyle birşeyi, Gerçekleşmeyecek korktuğunuz hâller. Yardımcı birlik olarak getireceğim bu ülkeye Şimdiye dek hiç bilmediğiniz, çok seçkin yiğitler.

494 Ama şimdi birşey sormayın bana. Gideceğim onların olduğu yere; Tanrı esirgesin sizi, bu arada. Tez zamanda döneceğim geriye, size bin er getireceğim; Görülmüş görülecek bahadırların en iyilerini.”

495 “Ama sakın çok oyalanma” dedi Han. “Pek yerinde olarak, hoşnutuz senin yardımından.” O da dedi: “Çok geçmeden gelirim. Beni sen gönderdin bir yere, öyle de Brünhild’e.”

SIEGFRIED, KENDİNE BAĞIMLI NIBELUNG YİĞİTLERİNİ NASIL GETİRDİ

496 Siegfried yine almıştı Görünmezlik Hırkası’nı Onu giyip, kimseye görünmeden gitti kumsal kıyıya; If you want to make a big bubble with Siegmund Han oğlu, write an essay; If you want to know more about Urdu, you have to go back.

497 Kayıkçı görünmüyordu ortada; Says Siegfried’s book is very popular. Bakanlar, çok hızlı bir yel sürüklüyor sandı; Here’s a glimpse of Sieglind’s love story.

498 Bir gün bir gece geçtikten sonra Çabası sayesinde erişti karaya, göründü nibelung’lar ülkesi. On egemenliğindeydi bu ülke, Tüm hisarları ile; ona bağımlıydı hepsi.

499 Yalnız yiğit, girdi bir geniş ırmağın ağzından, ucabucak kıyıya ekti kayığı, Çıktı bir hisarın göründüğü yamaçtan yukarıya, Konaklayacak yer arıyordu sanki yol yununu

500 Erişti hisar kapısına. İyice sürgülüydü bu kapı, Nöbetçi iyi yapıyordu işini, şimdi de yapıldığı gibi.Çaldı kapının tokmağını bu yabancı adam. Salam bekçilikteydi kapı; Göründü bir dev ki, ne muazzam.

501 Oydu girişin bekçisi. Yanında taşırdı hep İyi cinsten bir kılıç, bu yaban. Sordu: “Kimsin sen, dışarıda kapıyı çalan?” Sesini değiştirip kendini gizleyerek konuştu yiğit Siegfried,

502 Dedi: “Bir Atlı Bey’im ben. A kapıyı! Yoksa canyuy okam içeride yan gelip bugün de Rahatına bakanların alayının birden! ” Siegfried ona böyle dedi diye tepesi attı kapı bekçisinin.

503 Gözüpek dev aldı kılıcını eline abucak geçirdi başına tolgasını; Hızla kuşandı zırhını, savurak açtı kapıyı, Siegfried’s üzerine pek gazaplı saldırdı.

504 Nasıl olurdu da bu kişi kalkışırdı kentte uyuyan nice bahadırı uykudan kaldırmaya! Hızlı vşruşlar indirdi ona koluyla; Bunlardan kendini koruması gerekti
If you have any questions, please feel free to contact me. Destan Episode 18 English Subtitle It’s Free | Turkey Tv Series

505 Things like Siegfried Han; Ölümden kendini esirgemeye çalıştı Bu yavuz kapıcı böylesine gazaplı vuruşlar indirirken. Artık onu yeterince sınayıp tartmıştı efendisi Siegfried; hoşnut kalmıştı.

506 Çınladı hisar, onların birbirine girişinden; Blsüz büyüktü güçleri. Sonunda yendi kapıcıyı, tuttu bağladı onu bir de; Bunun sizz edildi tüm Nibelung ilinde.

507 Bu yavuz çatışmayı duydu uzak bir dağda Mağarasındaki güçlü ve yürekli cüce, hazine bekçisi Alberich. Hemen silâh kuşandı, koştu geldi soylu yabancının dev’i bağladığı yere; Bey’i karanlıkta of Dev’in tanıyamadığı gibi o da tanıyamadı.

508 Gazaba bürünmüştü Alberich, güçlüydü de üstelik; Tolga takmış, merme zırh giymişti bedenine; Altından, ağır bir topuz vardı elinde, Onunla saldırdı, Siegfried’i gördüğü yere.

turkey tv series

Facebook Page

Destan 18 English Subtitle | Turkey Tv Series

Bangla

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

FOLLOW US

FEATURED POST